Politica de confidentialitate2018-11-27T09:54:34+00:00

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Prezenta Declarație de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent modul in care DAEWOO ELECTRONICS CO LTD REPREZENTANTA prelucreaza si protejeaza datele cu caracter personal ale vizitatorilor si utilizatorilor site-ului nostru.

Prezenta Informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru www.daewoo-electronics.ro („Utilizatori”);
 1. CE DATE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală)

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul  sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al DAEWOO ELECTRONICS CO LTD REPREZENTANTA.

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru www.daewoo-electronics.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica de cookies
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site- (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.,
 1. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Prelucrăm date cu caracter personal doar atunci când există o bază legală pentru aceasta sau v-ați dat acordul pentru aceasta, de exemplu, în scopul înregistrării.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • atunci când trebuie să respectăm o obligație legală;
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți site-ul , inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică;
 • pentru a păstra site-ul în condiții de siguranță;
 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar
 1. CARE ESTE PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Client sau Partener Comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 1. STOCAREA DATELOR PERSONALE ȘI TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN AFARA ȚĂRII

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.
 1. CE DREPTURI AVEȚI?

Aveți urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de a vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul www.daewoo-electronics.ro;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre website-ul www.daewoo-electronics.ro;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de catre website-ul www.daewoo-electronics.ro (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@daewoo-electronics.ro

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea.

 1. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR MINORILOR

Site-ul  nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat, la adresa de e-mail dpo@daewoo-electronics.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 1. FIȘIERELE DE TIP COOKIES

Site-ul utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe siteul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politica de cookie

 1. LINKURI EXTERNE

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri. Noi nu putem influența modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe site-urile respective sau respectarea de către acestea a prevederilor privind protecția datelor. Vă rugăm să țineți cont de orice Informații privind Protecția Datelor furnizate pe site-urile respective.

 1. CONTACT

 Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către site-ul www.daewoo-electronics.ro , sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta folosind căile de mai jos:

Prin email la adresa de e-mail: dpo@daewoo-electronics.ro

Prin curier sau poștă la adresa: Blvd. Ion Ionescu de la Brad  Nr. 61-63, Et. 2, Ap. 9, Sector 1, 013812, Bucuresti, Romania

Prin telefon la numărul: +40 (0)21 260 22 99

Datele noastre complete
DAEWOO ELECTRONICS CO LTD REPREZENTANTA
Blvd. Ion Ionescu de la Brad  Nr. 61-63, Et. 2, Ap. 9, Sector 1, 013812, București, Romania
CIF/ CUI: 24867752
Tel.: 40-21-2602299; Fax: 40-21-2603060;
Email: office@daewoo-electronics.ro

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Termenul legal in care puteti primi un raspuns din partea noastra este de 30 zile calendaristice.

Ultima actualizare: 27.11. 2018.

Notă: Aceasta Politica se poate actualiza periodic și vă vom informa cu orice modificare prin postarea unei noi variante pe site-ul daewoo-electronics.ro.

Vă rugăm să consultați periodic pagina Politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu noile modificări.